Delta i kampen mot diabetes

Diabetes är en av de snabbast växande sjukdomarna i världen som för närvarande påverkar 425 miljoner människor i alla befolkningsgrupper, inkomstnivåer och åldrar. Som medlemmar i Lions arbetar vi hårt för att bekämpa diabetes, för att förbättra liv, stärka familjer och vitalisera samhällen.

Ladda ner material till utbildning i klubben

Beställ diabetesbokmärken

Beställ diabetesbokmärken

Detta är ett enkelt sätt att bli medveten om varningssignaler, komplikationer och insatser du kan göra för att förhindra sjukdomen.

Beställ ditt nu

Meddelande från president Naresh

Meddelande från president Naresh

”Lions Clubs International kommer inte att sitta vid sidan om och titta på när sjukdomen ökar i omfattning.  Vi kommer att vara en viktig del i insatserna att förhindra och behandla sjukdomen.”

Varför vi behöver kämpa

Diabetes påverkar människor, familjer och samhällen, inklusive dem vi älskar. Statistiken är skrämmande, men vi kan förändra den genom insatser inriktade på information, att förhindra och att behandla.

Laylas diabetesresa

Laylas diabetesresa

Se hur en liten flicka kämpar med diabetes varje dag med hjälp av sin familj och den lokala lionklubben.

Titta nu